FANDOM


08.05.05 - Vamp-konsert på Sæbøvik Rediger

Det var leder i Halsnøy Samfunnshus, Reidar Sæbø som mente at Pearl burde få vist seg fram... Etter at me fekk beskjeden om at me skulle vera omvarmingsband for Vamp øvde me iherdeg fram til konserten. Me måtte jo ikkje bli undervurdert i forhold til Vamp. Men tidleg på konsertdagen fekk me beskjed om at Vamp, grunna sjukdom i nær familie, ikkje kunne stilla opp. Krise... Rockegruppa "Byte" fra stord blei henta inn i siste liten. Me måtte spela meir enn planlagt, men det gjorde jo ingenting. Lønsspålegg! Det meste gjekk som det skulle (bortsett frå at hovedattraksjonen ikkje kunne stilla opp) og det blei ein svær suksess. Detta var noko som kunne gjerast igjen!!!

Frå innsida:
"Det som skulle vera ein storstila folkefest med Vamp på kaien ved Halsnøy Samfunnshus laurdag kveld, tok brått ei uventa vending. Sjukdom i nær familie til eit av medlemmene førte til at gruppa måtte melde avbod, berre få timar før konserten skulle starta. Arrangørane fekk i all hast henta inn rockegruppa Byte frå Stord, som sporty stilte opp på svært kort varsel.

Byte serverte ein to timars drivande god rockekonsert til erstatning for den folkekjære haugesundsgruppa . Men naturleg nok var det mange som hadde tenkt seg til Sæbøvik denne kvelden, som sette nasa heim att då ryktet om at Vamp ikkje kunne komma byrja å spreia seg i distriktet tidleg på kvelden.

Det var likevel det lokale ungdomsbandet Rock Revival som "redda kvelden" for publikum, vel 700 i talet av nær sagt alle generasjonar, som valde å kjøpa billett til arrangementet, trass i at dei ikkje fekk oppleva Vamp "live". Halsnøy-ungdommane, som aldersmessig spenner frå 12 år (!) og oppetter, drog respektlaust gjennom eit nær tre timars program med klassiske, fengande pop- og countrylåtar.

Vokalistane Maria Johnsen (17), Randi Karin Rusten (29) og Øyvind Bjørnevik (17) gjorde ein framifrå innsats med å presentera gode, gamle låtar av Creedence Clearwater Revival, Rolling Stones, Dire Straits og andre store artistar frå nokre år attende i ny innpakking. Randi Karin Rusten har eit særleg talent innan country-sjangeren, og syng Tanya Tucker betre enn originalen, som det vart sagt mellom publikum.

Elles merka vi oss solid framføring og flotte solopresentasjonar av dei unge musikarane i bandet, Martin Clement Kviteberg (12) og Sigurd Hveem (16) på gitar, Christian Bjørgen (15) bass, Martin Bjørnevik (15) og Einar Andre Røen (17) som veksla på jobben bak slagverket. Om det kunne vanta litt på presisjon og virtuositet her og der, tok dei det meir enn nok att med ungdommeleg speleglede og scenesjarm så det dugde. Her har Halsnøy sådd kimen til ei musikalsk supergruppe, som me heilt sikkert kjem til å høyra meir til frametter.

Etter kvart som publikum strøymde til og dansefoten vakna, fekk Rock Revival stemninga i den nydelege, men heller kjølege vårkvelden til tider til å minna om ein sydande uteplass på langt meir sørlege breiddegrader! Eit 50-tals tilreisande båtar ved gjestebryggjene gjorde sitt til at folk trass alt fekk ein svært så god forsmak på sommarlivet, slik det kan vera ei triveleg laurdagsnatt ved Halsnøy Samfunnshus.

Arrangørane melder elles om eit prikkfritt arrangement og rosar publikum for svært fin og pynteleg framferd."''