FANDOM


Den 1. April 2006 blei Twi$ter tilbudt å spele inn demo hos eit lokalt plateselskap. Dei skal dra i studio i Mai, og nå er medlemma i full gong med å skrive musikk. Denne sida vil bli oppdatert etterkvert som meir info vert tilgjengeleg.