FANDOM


Pearl Rediger

Pearl2k4

Pearl (Rock Revival) i 2005

Noverande medlemmer Rediger

Christian (2003 - )
Martin C. (2004 - )
Maria (2004 - )
Kjetil (2008 - )

Tidlegare medlemmer Rediger

Øyvind (2003 - 2006)
Martin B. (2003 - 2008) (Med avbrekk i Juli 2004)
Einar A. (2003 - 2005)
Jostein (2004)
Randi Karin (2004 - 2006)
Sigurd (2004 - 2007)
Rune (2006 - 2007)
Oliver (2008)

Støttespelarar Rediger

Per Ove - Manager og promotor
Bente - Økonomisk ansvarleg
Jørn Inge - Leverandør av instrument
Svein Inge - Leverandør av anlegg, samt trommeinstruktør
Rune - Trommeinstruktør og "vikar" i Juli 2008
Finn Tore - Gitarinstruktør